• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Trening dla rolkarzy na grójeckim rynku

Instruktor wrotkarstwa zaprasza na bezpłatne treningi przed zbliżającym się 4. Grójeckim Biegiem Ulicznym. Zaplanowane są dwa spotkania, w trakcie których uczestnicy będą mogli doskonalić podstawowe elementy jazdy, potrzebne podczas startów w biegach ulicznych.
Zapraszamy zarówno początkujących, jak i tych, którzy potrafią już jeździć na rolkach. Wiek nie ma znaczenia, przyjść mogą dorośli i dzieci (także w wieku przedszkolnym). Potrzebne będą jedynie rolki oraz kask, choć zalecane są też pozostałe ochraniacze.
Terminy spotkań to 23.VIII oraz 06.IX.2014 r. w godzinach 15:00 – 16:30. Jeździć będziemy na rynku w Grójcu. W przypadku deszczowej pogody lub pytań prosimy kontaktować się z prowadzącym zajęcia Grzegorzem Krajewskim – tel. 503 544 949. Przypominamy, że 4. Grójecki Bieg Uliczny już 20.IX.2014 r. Szczegóły na temat biegu na stronie - http://grojec10km.pl/

Start projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”


Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-153/13-00 zawartej w dniu 04.06.2014 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym

na oddanie w dzierżawę pomieszczeń budynku prosektorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej 43.

W załączeniu:
ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2014r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Załączniki - po kliknieciu na link

http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=14754

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.

ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO

 na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 20013r. poz. 647 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXV/209/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ” oraz Uchwały Nr 9/2014 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
Ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach    PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Załączniki - po kliknięciu na link

http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=14746OGŁOSZENIE

 Starostwo Powiatowe w Grójcu informuje,
że dopóki panują wysokie temperatury na zewnątrz
od godz. 14.30
obsługa interesantów odbywać się będzie
w ograniczonym zakresie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awanse i wyróżnienia podczas Święta Policji


Z okazji 95. rocznicy  powstania polskiej Policji pięćdziesięciu siedmiu  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu otrzymało w dniu 21 lipca 2014 r. awanse na wyższe stopnie służbowe.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 17

Polecane